Mötesplats Jerusalem är ett initiativ som kopplar samman nutid och historia, teologi och praxis, bibelförståelse och förkunnelse i ett koncept som involverar Sverige och samtliga grupper i nutida Israel och Palestina. Grundtanken med Mötesplats Jerusalem är att genom kunskapen om den miljö och den kultur där Jesus verkade bygga broar i nutida verklighet. Genom bibelsamtal som involverar såväl Jesustroende från olika delar i mellanöstern och människor med judisk tro är tanken att skapa förståelse för kristendomens judiska rötter samtidigt som bibeln är den bästa gemensamma utgångspunkten i nutida brobygge mellan olika fraktioner i mellanöstern.

Mötesplats Jerusalem har två riktningar. Dels är det ett kontaktskapande initiativ som länkar samman troende människor i Israel/Palestina med bibelordet som den gemensamma grunden. Samtidigt är det ett starkt initiativ att genom studieresor för svenska predikanter och andra intresserade skapa en plattform för en offensiv bibeltro som återknyter till det starka engagemanget som alltid funnits för Israels roll i Guds frälsningsplan.

Dan Salomonsson

Pingstkyrkan Uppsala
Pastor och Föreståndare

 

 

MJ-Unga-runt-bord1140
En grupp yngre förkunnare inom Pingst i möte med judisk skriftlärd