Vad är Mötesplats Jerusalem?

Pingstförsamlingen i Uppsala tog 2008 initiativ till Mötesplats Jerusalem som en opolitisk studieverksamhet vars syfte är att bygga broar mellan grupper i Mellanöstern och fördjupa kristnas medvetenhet om dess judiska rötter.

– Relationer fördjupas genom Bibelmöten mellan judiska rabbiner, palestinska kristna i Jerusalem och kristna ledare från Sverige och tredje världen.
– Förståelse av Bibeln stimuleras genom insikter i historien och kulturen i den värld där Jesus och första generationerna kristna levde.

Vad händer?

Mötesplats Jerusalem arrangerar studieresor och fortbildningskurser i Israel för kristna ledare och seminarier och studiedagar i Sverige. Kunskapsbank byggs upp genom bibliotek och hemsida.

I samarbete med Pingst FFS som är pingströrelsens samlande organisation i Sverige arrangerar Mötesplats Jerusalem

Ansvariga för Mötesplats Jerusalem är Pingstförsamlingen i Uppsala, med pastorerna Dan Salomonsson, föreståndare och Göran Lennartsson.

 

Olive-trees1140