– När Bibeln läses i sitt ursprungliga sammanhang

Här finner du kortare artiklar och även längre serier där syftet är detsamma. Att studera Bibeln i dess kulturella och historiska sammanhang. Jesus var jude. Apostlarna var judar. En stor del av Nya testamentet är skrivet till judar med kristen bekännelse. Kunskap om judisk tro i samtiden och förhållanden för de första Jesusbekännarna är till stor hjälp för oss att förstå Bibeln.

 

Korta artiklar

Nattvard – Jesus firar sedermåltid (PDF)
Kristen mission (PDF)
Främlingen (PDF)

Teologiskt och tematiskt

Ersättningsteologi
Bibeln, minimalister och maximalister

Bibliska högtider
Introduktion
Nyåret
Lövhyddohögtiden
Försoningsdagen
Ljusfesten – chanukka
Pingstdagen
Påsk
Purim

 

Bibelakademin

Tre kristendomssyner

 

Lukas evangelium

Lukas 1

Lukas – Jesu uppväxt